gototopgototop

Бібліотека, Дніпровський район, телефон (044)517-41-70

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Курси комп'ютерної грамотності, комп'ютерні курси Київ

Цифрова бібліотека

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г.Тичини

Hosting Ukraine

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ЦБС

Дніпровського району м. Києва

від“02” січня  2019 р.

№16

 

Положення

про надання додаткових платних послуг

Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району  м. Києва

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення поширюється на Централізовану бібліотечну систему Дніпровського району  м. Києва(ЦБС )та регулює порядок надання користувачам ЦБС додаткових платних послуг у відповідності до:

 • Закону України «Про культуру»;
 • Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р №493 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р №1271»;
 • Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. № 1004/1113/1556 «Про затвердження порядку визначення вартості надання  платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»;
 •   Положення  про ЦБС Дніпровського району м. Києва, затвердженого 21.09.2018 р. № 536 розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • Даного Положення.

1.2. Положення визначає організаційно – правову форму надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам.

 

ІІ. Організація та контроль за наданням платних послуг

 

2.1. Бібліотека зобов’язана:

 • Безкоштовно надавати користувачам повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, ії вартості, порядку та строку оплати;
 • Оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів(реклама, інформаційна дошка, веб – сайт бібліотеки тощо).

2.2. Отримання коштів, контроль за їх використанням та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

2.3. Облік роботи з надання платних послуг, контроль за якістю та стан обліково – звітної документації покладається на завідувачів бібліотек  ЦБС та завідувачів відділів бібліотек.

2.4. Правильність застосування цін, розмірів оплати за надання платних послуг згідно із чинним законодавством забезпечує директор ЦБС.

2.5. Надання платних послуг юридичним та фізичним особам документально підтверджується шляхом укладання угод, актів виконаних робіт. Вважаючи на платоспроможність замовників та попит на наданні послуги, ціни на надані послуги можуть бути договірними, про що складається протокол договірної ціни.

 

ІІІ. Вартість та порядок оплати додаткових платних послуг

 

3.1. Встановлення вартості додаткових платних послуг здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат матеріальних та трудових ресурсів згідно з калькуляцією та розрахунком, складеними працівниками бухгалтерії органа управління спільно із провідними бібліотечними фахівцями.

3.2. Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі    її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

3.3. Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової  калькуляційної одиниці часу.

3.4. Бібліотека самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

3.5. Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання , що не залежить від господарської діяльності закладу.

Бібліотеки можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством: учням, студентам, пенсіонерам за віком, інвалідам І- ІІ (крім робочої).

3.6. Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються бібліотекою і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

 

3.6.1. Складовими вартості платної послуги є:

 • прямі витрати,тобто всі витрати, необхідні для надання послуги, витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги, нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
 • накладні витрати (непрямі), тобто витрати, без яких неможливо надавати послуги – це витрати на утримання приміщення. штату, що не бере  безпосередньої участі в наданні послуг тощо:
 • безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг(матеріальні витрати та інші операційні витрати);
 • капітальні витрати – індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства;
 • собівартість – суми прямих і накладних витрат, що відшкодовує загальні витрати бібліотеки на виконання послуги;
 • прибуток, якщо він планується для подальшого розвитку послуг.

3.6.2. Вартість платної послуги розраховується на основі економічного обґрунтування витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не менше розміру понесених витрат.

3.6.3. Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, ЦБС встановлює самостійно та затверджує наказом директора ЦБС.

3.6.4. Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

3.6.5. Надання платних послуг юридичним та фізичним особам документально підтверджується шляхом укладання угод, актів виконаних робіт. Вважаючи на платоспроможність замовників та попит на наданні послуги, ціни на надані послуги можуть бути договірними, про що складається протокол договірної ціни.

 

ІV. Облік та використання коштів, отриманих від надання додаткових платних послуг

4.1. Кошти, що надійшли від надання додаткових платних послуг зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок власних надходжень ЦБС та використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

4.2. Використання коштів, одержаних від надання додаткових платних послуг, здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, нормативно – правових актів, кошторису надходжень та витрат ЦБС.

4.3. ЦБС  має право використовувати надходження від платних послуг на придбання витратних матеріалів, на сервісне обслуговування технічних засобів, на матеріально – технічний розвиток бібліотеки, модернізацію існуючого комп’ютерного та офісного обладнання, на преміювання, оплату праці або доплату працівникам, які надають  додаткові платні послуги.

4.4. Відповідальність за організацію, здійснення та якість платних послуг несуть заступники директора ЦБС, керівники структурних підрозділів, функціональні виконавці.

 

 

 

V. Припенення надання платних

5.1. Надання додаткових платних послуг припиняється за рішенням адміністрації (наказом директора ЦБС) згідно з чинним законодавством.

 • затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»;
 • На підставі відповідних нормативних актів розроблено Перелік платних послуг, що можуть надаватися Централізованою бібліотечною системою  Дніпровського району м. Києва (далі – ЦБС) та Прейскурант платних послуг.
 • Платні послуги введені з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, організації змістового дозвілля з метою підвищення соціально – культурної активності населення.
 • Для виконання платних послуг ЦБС використовує свої трудові ресурси, основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.
 • Платні послуги надаються працівниками ЦБС за рахунок раціонального використання робочого часу та в вільний від основних заходів час.

 

 1. Основні завдання

 

 • Підвищення соціальної ролі культури та мистецтва, поліпшення морально - естетичного рівня населення.
 • Досягнення більш високих результатів роботи при раціональному використанні трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

 

 1. Принципи роботи по наданню платних послуг

 

 • Платні послуги розглядуються та затверджуються на засіданні Ради при директорові ЦБС.
 • Надання платних послуг юридичним та фізичним особам документально підтверджується шляхом укладання угод, актів виконаних робіт. Вважаючи на платоспроможність замовників та попит на наданні послуги, ціни на надані послуги можуть бути договірними, про що складається протокол договірної ціни.
 • Облік грошових надходжень від платних послуг здійснюється в безготівковій формі і зараховуються на реєстраційний рахунок централізованої бухгалтерії органа управління.
 • Відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги зараховується до власних надходжень ЦБС.
 • ЦБС має право поширювати рекламу платних послуг, вносити пропозиції про збільшення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписка на новини

Україна - ЄС

Путівник бібліотеками України

 

Нові надходження

 hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня