gototopgototop

Бібліотека, Дніпровський район, телефон (044)517-41-70

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Курси комп'ютерної грамотності, комп'ютерні курси Київ

Цифрова бібліотека

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г.Тичини

Hosting Ukraine

 

 

  

 

1. Фізична особа має право на отримання адміністративної послуги у відповідному адміністративному органі чи центрі надання адміністративних послуг, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування такої особи, крім випадків, установлених законом.
Юридична особа  має право на отримання адміністративної послуги у відповідному адміністративному органі чи центрі надання адміністративних послуг за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, – за місцем провадження діяльності, знаходження об'єкта.
2. Заява на отримання адміністративної послуги (далі – заява), адміністративний акт чи повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги можуть бути вручені особисто, надіслані поштою або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
3. Вимоги щодо форми заяви визначаються Кабінетом Міністрів України. Форма заяви має бути максимально простою (у вигляді анкети).
4. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, визначаються законом.
Адміністративному органу чи центру надання адміністративних послуг забороняється вимагати для надання адміністративної послуги документи, не передбачені законом.
У разі коли документи, необхідні для надання адміністративної послуги, перебувають у володінні адміністративного органу, до якого подано заяву, або у володінні інших адміністративних органів, отримання таких документів здійснюється адміністративним органом, центром надання адміністративних послуг, до якого звернулася фізична чи юридична особа за наданням адміністративної послуги, без участі такої особи  (а у разі коли документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані, – після отримання попередньої згоди відповідно фізичної або юридичної особи).
Бланки заяв, необхідних для надання адміністративної послуги, надаються фізичним і юридичним особам у необхідній кількості безоплатно.
5. Вчинення дій, необхідних для забезпечення надання адміністративної послуги (проведення експертизи, погодження, копіювання, доставка тощо), забезпечується посадовими особами адміністративного органу чи центром надання адміністративних послуг без залучення фізичних і юридичних осіб, які звернулися за наданням адміністративної послуги, та без стягнення з них додаткової плати.
6. Адміністративний орган, центр надання адміністративних послуг забезпечують вільний доступ до своїх приміщень, в яких надаються адміністративні послуги, та надання у повному обсязі необхідної інформації щодо адміністративних послуг, які надаються таким органом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
На адміністративний орган, центр надання адміністративних послуг покладається забезпечення доступу до своїх приміщень, в яких надаються адміністративні послуги, осіб з обмеженими фізичними можливостями.
7. Адміністративний орган вживає заходів для функціонування "єдиного вікна" – організаційної форми надання адміністративних послуг, яка передбачає вчинення максимально можливої кількості процедурних дій, необхідних для надання адміністративної послуги адміністратором без залучення фізичних, юридичних осіб, які звернулися за наданням адміністративної послуги (крім адміністративних послуг, для яких спеціальними законами передбачено їх надання за принципом організаційної єдності).
 
Строки надання адміністративних послуг
 
1. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом.
У разі коли законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, застосовуються вимоги, передбачені цією статтею.
2. Адміністративний орган надає адміністративну послугу, а центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань фізичної чи юридичної особи, яка звернулася за наданням адміністративної послуги.
3. Граничний строк надання адміністративної послуги не може перевищувати 30 календарних днів із дня прийняття адміністративним органом, центром надання адміністративних послуг заяви про надання адміністративної послуги та необхідних для надання такої послуги документів, передбачених законом, у повному обсязі.
Граничний строк надання адміністративної послуги, визначений абзацом першим цієї частини, може бути продовжений адміністративним органом не більше ніж на п'ятнадцять календарних днів з обгрунтуванням прийнятого рішення, про що фізичні, юридичні особи повідомляються письмово.
4. У разі коли адміністративна послуга надається адміністративним органом, що діє на засадах колегіальності, адміністративний акт або рішення про відмову в наданні адміністративної послуги приймається у строк, визначений абзацом першим частини третьої цієї статті, а у разі неможливості прийняття такого акта або рішення у визначений строк – на першому засіданні (слуханні) після закінчення такого строку.
5. На обгрунтовану письмову вимогу фізичної чи юридичної особи граничний строк надання адміністративної послуги може бути скорочено адміністративним органом.
 
Плата за надання адміністративних послуг
 
1. Адміністративні послуги надаються на безоплатній основі, крім тих, платність яких передбачена законом.
Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі.
2. Розмір плати за надання адміністративної послуги встановлюється, виходячи із собівартості її надання. У передбачених законом випадках розмір плати за надання адміністративної послуги може перевищувати собівартість її надання.
Розмір плати за надання адміністративної послуги та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Оплата адміністративної послуги здійснюється одноразово за весь комплекс робіт, виконаних для надання адміністративної послуги.
4. Пільги з оплати адміністративної послуги встановлюються законом.

Центр надання адміністративних послуг м. Києва

Центр надання адміністративних послуг Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Печерської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Подільської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації 


Державні послуги

Реєстр послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг"

Єдиний державний портал адмінпослуг

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті Державної  Реєстраційної служби України

 

Муніципальні послуги м. Києва

• Базова організація метрологічної служби Міністерства інфраструктури України на залізничному транспорті - Дорожній центр стандартизації та метрології ДТГО "Південно-Західна залізниця"


 

 

 

підписка на новини

Україна - ЄС

Путівник бібліотеками України

 

Нові надходження

 hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня